Informatīvais seminārs biedrību pārstāvjiem un potenciāliem jaunatnes iniciatīvu projektu iesniedzējiem

29.martā Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā plkst. 11.00 notiks informatīvais  seminārs biedrību pārstāvjiem un potenciāliem jaunatnes iniciatīvu projektu iesniedzējiem par aktuāliem jautājumiem saistītiem ar projektu iesniegšanu.


Ludzas novada jauniešu iniciatīvu projektu koordinatore Eleonora Obrumāne