Iesniegums par uzņemšanu pulciņā

Iesniegums ir atrodams šeit: