Erasmus + apmācības “Handmade in education”

No 16.-23. jūnijam Polijas pilsētā Murzasichle norisinājās Erasmus + apmācības pedagogiem un amatniekiem “Handmade in education”. Latviju projektā pārstāvēja dalībnieki no Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra.

Projekta temats – neformālo rokdarbu metožu izmantošana jauniešu izglītošanā. Viens no projekta mērķiem bija dot iespēju “tīkloties”, sadarbojoties ar tādām valstīm kā Polija, Grieķija, Itālija un Rumānija, un mainīties pieredzē ar labās prakses piemēriem. Nedēļas garumā dalībniekiem bija iespēja atklāt dažādas metodes rokdarbu iekļaušanai izglītībā. Projekta sākumā noritēja dažādas ar dalībnieku un valstu iepazīšanos saistītas aktivitātes, tika diskutēts par rokdarbiem un amatniecību mūsdienās, prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm. Katra valsts prezentēja rokdarbu, amatniecības un mākslas izglītības iespējas savā organizācijā un valstī, ne tikai iespējas interešu izglītībā, bet arī profesionālajā līmenī – izglītības iestādes un programmas. Tālāk projektā sekoja praktisko darbu apgūšana. Katra valsts bija sagatavojusi vienu rokdarbu darbnīcu. Ludzas novada BJC pārstāvji novadīja mūzikas instrumenta “Lietus koks” darbnīcu, Rumānijas pārstāvji mācīja apgleznot karotītes, kas ir nacionāli izplatīts Rumānijā, un tās bieži vien dāvina kā suvenīrus. Grieķija iepazīstināja ar “Makrame” mākslu, taču tā kā Itāliju pārstāvēja ukraiņu tautības sievietes, tad pārējie tika iepazīstināti ar ukraiņu apgleznošanas tehniku šoreiz apgleznojot olas, taču tradicionāli tiek apgleznotas lādītes. 

Projekta laikā ārpus nodarbību grafika tika rīkoti valstu nacionālie vakari, kuru laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar poļu, grieķu, itāļu, rumāņu un latviešu kultūrām, mākslu, deju un ēdienu. 

Kopumā projekta dalībnieki ir priecīgi un pateicīgi par gūto pieredzi, gūtajiem ārvalstu kontaktiem, iespēju izkāpt no savas komforta zonas un starptautiskā vidē pārstāvēt savu valsti, savu dzimto pilsētu un organizāciju, iemācīt citu valstu pārstāvjiem savas prasmes, kā arī mācīties un iegūt jaunas zināšanas un pieredzi no citām kultūrām. Brīvajā laikā tika apskatīta kalnainā apkārtne un netālu esošā Zakopanes pilsēta. 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Ligita Karvele