Dizaina konkursa “KRĒSLS-2023” rezultāti

Radošā konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par otrreizēju materiālu pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Rosināt bērnus un jauniešus radoši izpausties un izstrādāt dizaina priekšmetu KRĒSLS no otrreizēji izmantojamā materiāla – papīra un kartona.

Bērnu un jauniešu veikums bija ļoti daudzveidīgs, katrs savā iztēlē  izprata dažādi  krēsla vizuālās, funkcionālās, ergonomiskās, estētiskās un dekoratīvās īpatnības. To apliecināja konkursam iesūtītie darbi. Krēsls kā objekts dabā, krēsls atpūtai un darbam, krēsls milzis un šūpuļkrēsls. Katrs konkursa dalībnieks meklēja savus maketa telpiskos risinājumus,  veidojot izmantoja iztēli un radošās spējas.

Vairāki maketi ir pastiprinātās uzmanības cienīgi, piedāvātas  idejas varētu realizēt ka vides objektus. 

Šoreiz konkursā aktīvākie dalībnieki bija 9-11g. un 12-14g. vecumposmu grupās.

Konkursa laureāti:

Olīvija Sorokina 10 g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I.Strode

Kate Vidiņa 14 g.  Ludzas Pilsētas vidusskola sk.V.Kuprevičs

Veicināšanas balvas

A.Kaziniece 10 g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I.Strode

S.Pudāne 10 g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I.Strode

E.Pentjuša 10 g. Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I.Strode

J.Malahovs 13 g. Ludzas Pilsētas vidusskola sk.V.Plenkova

A.Narnickis 12 g. Ludzas Pilsētas vidusskola sk.V.Plenkova

N.Nasaļska 12 g. J.Soikāna Ludzas mākslas skola sk. I.Mikažāne

Sveicam laureātus, skolotājus un visus dalībniekus! Paldies par ieguldīto darbu!

Konkursam iesūtītus darbus var apskatīt Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra telpās, Tirgus iela 22, 2.stāvā līdz š.g. 2.maijam.

Informāciju sagatavoja Ludzas novada BJC vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe I.Mikažāne 29485491