Demokrātijas kafejnīca

2021. gada 9. septembrī no plkst. 13:00 līdz 15:00 Ludzā, pie Tautas nama, norisinājās demokrātijas kafejnīca, ko rīkoja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību.

Uz sarunām tika aicināti vietējie iedzīvotāji, lai neformālā atmosfērā pie kafijas tases diskutētu kopā ar Ināru Silicku, Veru Putāni, Eleonoru Obrumāni, Andreju Narnicki, Arni Krancānu un Rutu Zviedri veidotu konstruktīvu dialogu par aktuālajām tēmām vietējā kopienā.

Pasākums norisinās projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja Solvita Binovska, Ludzas novada BJC