Deju skate Ludzā 19.04.23.

19. aprīlī, Ludzas Tautas namā aizritējusi Ludzas novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošā koncerta- skate! Paldies Ludzas Kultūras namam, skaņu un gaismu operatoram Aigaram Melnim, fotogrāfam Ralfam Punānam, pasākuma vadītajai Ilgai Kaupužai, Ludzas novada BJC Natālijai Losānei, žūrijai.

Skati vērtēja žūrija:

Deju skatē piedalījās sekojoši kolektīvi:

Ludzas pilsētas PII “Namiņš” tautas deju kolektīvs “Mārīte- Bite”  vadītāja Anda Sprūža
Ludzas pilsētas PII “Namiņš” tautas deju kolektīvs “Putniņš”- vadītāja Anda Sprūža
Kārsavas kultūras nama deju kolektīvs “Vilcieniņš” -vadītāja Silvija Nakoņečnaja
Zilupes vidusskolas deju kolektīvs “Zilupes zieds” 3.-4.klašu grupa- vadītāja Tatjana Meškovska
 Mērdzenes pamatskolas deju kolektīvs “Avotiņš” 1.-2.klašu grupa- vadītāja Anita Šarkovska
 Mērdzenes pamatskolas deju kolektīvs “Avotiņš” 3.-4.klašu grupa- vadītāja Anita Šarkovska
Kārsavas vidusskolas tautas deju kolektīvs “Spryguļi” 1.-2.klašu grupa – vadītāja Agnese Medne
Kārsavas vidusskolas tautas deju kolektīvs “Spryguļi” 3.-4.klašu grupa – vadītāja Agnese Medne
Pušmucovas tautas nama deju kolektīvs “Māra” 1.-4.klašu grupa- vadītāja Inese Mikaskina
 Ludzas pilsētas vidusskolas “ŽIKS” 1.klašu deju kolektīvs -vadītāja Ļuba Šantare
Ludzas pilsētas vidusskolas “ŽIKS” 2.klašu deju kolektīvs -vadītāja Ļuba Šantare
Ludzas pilsētas vidusskolas “ŽIKS” 3.-4..klašu deju kolektīvs -vadītāja Ļuba Šantare
Ludzas Mūzikas pamatskolas deju kolektīvs “Atvasītes” 2.-3.klašu kolektīvs – vadītāja Sarmīte Stapule
Ludzas Mūzikas pamatskolas deju kolektīvs “Atvasītes” 4.klašu kolektīvs – vadītāja Sarmīte Stapule
 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “ŽEPERI” 5.-9.klašu grupa – vadītāja Sarmīte Stapule
Kārsavas vidusskolas tautas deju kolektīvs “Spryguļi” 5.-9.klašu grupa – vadītāja Valentīna Kirsanova 
Kārsavas vidusskolas tautas deju kolektīvs “Spryguļi” 10.-12.klašu grupa – vadītāja Valentīna Kirsanova 

16 kolektīvi piedalīsies 17. maijā festivālā “Šeku reku” Ludzas estrādē, un 10 kolektīvi izvirzīti dalībai Latvijas deju festivālam “Latvju bērni danci veda” 2. jūnijā Jūrmalā. Paldies visiem dejotājiem un vadītājiem par superīgo gaisotni skates laikā, likās, ka aiz prieka viss Kultūras nams līgojās dejai līdzi!

Foto: Ralfs Punāns