Deju kolektīvs “Žeperi” piedalījās DK Isnauda 25 gadu jubilejas koncertā

Ludzas novada BJC deju kolektīva “Žeperi” vecākā grupa 6. aprīlī piedalījās skaistā dejotprieka pasākumā Pušmucovas Kultūras Namā, kur notika senioru deju kolektīva “Isnauda” 25 gadu jubilejas koncerts! Vēlreiz mīļi sveicam kolektīvu un pateicamies par iespēju kopā ar Jums svinēt svētkus dejai.