Brīvais laiks kopā ar BJC!

Jauno mācību gadu sāk Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs, aicinot bērnus un jauniešus  drošā vidē jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku, attīstot prasmes mūzikas, dejas, mākslas, tehniskās jaunrades u.c. interešu izglītības jomās. Jauno audzēkņu uzņemšana ir plānota visu septembri, ar mērķi dot iespēju katram potenciālam pulciņu dalībniekam saskaņot savu personīgo nodarbību grafiku.

 Ludzas novada BJC bērniem un jauniešiem vecumā no 5 līdz 25 gadiem ir iespēja apmeklēt plašu interešu izglītības programmu klāstu, kas ir orientēts gan uz audzēkņu individuālo kompetenču pilnveidi, gan kolektīvo un sadarbības prasmju attīstīšanu, kā arī karjeras vadības prasmju apguvi. Pulciņu nodarbības notiek ne tikai “namiņā”, Tirgus ielā 22, bet arī Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, J.Soikāna Mākslas skolā, Ludzas TN, bijušā kinoteātra telpās, Rundēnos un Pildā. Nodarbību vietu ir iespējams izvēlēties gan pēc interesēm, gan pēc pieejamības tuvāk dzīves vietai, taču ne reti tieši skolotāja personība ir tā, kas piesaista un liek izvēlēties kādu no pulciņiem.

2020./2021.m.g. bija sarežģīts arī interešu izglītības pulciņu skolotājiem un audzēkņiem, tomēr tas nav traucējis radoši darboties arī attālinātā režīmā – gan tiešsaistes nodarbībās, gan ārtelpās. Notikuši dažādi konkursi, video projekti, kā arī kursi un semināri skolotājiem. Vasarā BJC kopā ar biedrību „Teātris azotē” īstenoja Projektu Nr.2021.LV/ĢDP/100 “Pasākumi bērniem un vecākiem ģimenisko vērtību stiprināšanai Ludzas novadā”, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šie vasaras notikumi ilgi paliks atmiņā ar savu piesātināto radošo rosību četru nedēļu garumā un publisko pasākumu “Ģimeņu pikniks” Ludzas Novadpētniecības muzejā.

2021./2022 mācību gadā Ludzas novada BJC piedāvā bērniem un jauniešiem iesaistīties 37 interešu programmās, kas atbilst VISC interešu izglītības programmu vadlīnijām un ir plānotas 5 jaunas programmas. Visas programmas ir bezmaksas, var izvēlēties sev saistošu nodarbi brīvajam laikam.

Par interešu programmām un iespējamiem laikiem aicinām interesēties Ludzas novada BJC metodiskajā kabinetā (Tirgus ielā 22), kā arī sociālo tīklu FB un BJC mājas lapā www.ludzasbjc.lv

3.septembrī notika jaunam mācību gadam veltīts pasākums „Nāc pie mums!”, kur pulciņu dalībniekiem un visiem interesentiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, uzspēlēt kādu galda spēli un noskatīties multfilmu „Jēkabs, Mimī un runājošie suņi” omulīgajā kompānijā ar pašgatavotu popkornu. 

Radošu mācību gadu vēlot un uz veiksmīgu sadarbību cerot, Ludzas novada BJC.

pulciņi

Informāciju sagatavoja: Natālija Losāne, Ludzas novada BJC direktora vietniece