Bērnu un jauniešu centrā notiek vasaras radošās darbnīcas

Jau otro nedēļu Bērnu un jauniešu centrā notiek vasaras radošās darbnīcas. Bērni zīmē, veido, sporto, spēlē teātri un saturīgi pavada savu brīvo laiku.

13.jūnijā darbnīcu dalībnieki un Kārsavas vidusskolas topošie mazpulcēni devās mācību izglītojošā ekskursijā,  apmeklēja Viļakas novada zemnieku saimniecību “Kotiņi” un tehnoloģiju parku “Mežvidu tomāti” (Ludzas novads).

Zemnieku saimniecība “Kotiņi” ir izaugusi no 14 ha 1992. gadā līdz 5000 ha mūsdienās. Ekskursantiem bija iespēja iepazīt saimniecības darba specifiku un ražoto produkciju.

Par  izzinošām, ļoti jautrām aktivitātēm un garšīgām pankūkām paldies saimniekam Aldim Ločmelim un viņa ģimenei un gidei Sandrai Ločmelei. 

Pēcpusdienā bija iespēja apmeklēt Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parku “Mežvidu tomāti”. Par jautru uzņemšanu un garšīgiem tomātiem paldies Renātei Reinikai-Lucjanovai un Edgaram Romanovskim. 

 Par mācību braucienu skolēni saka paldies Ludzas novada  Bērnu un jauniešu centram, skolotājai Ilzei Locei un Intai Ostrovskai un šoferītim Imantam.