Bērni un jaunieši aicināti apmeklēt BRAKEDANCE nodarbības jūnijā!