Aizvadīts 2.Ludzas novada mākslu festivāls “Šeku, reku”

17.maijā Ludzas pilsētas parka estrādē tikai aizvadīts 2.Ludzas novada mākslu festivāls “Šeku, reku”. Festivālā piedalījās gandrīz 400 dejotāji un citi mākslas cienītāji.

🔸 Ludzas pilsētas PII “Namiņš” TDK “Mārīte – Bite” un “Putniņš” (vad. Anda Sprūdža);

🔸 Kārsavas kultūras nama deju kolektīvs “Vilcieniņš” (vad. Silvija Nakoņečnaja);

🔸 Mērdzenes pamatskolas deju kolektīvs “Avotiņš” 1.- 2. kl. grupa un 3.- 4. kl. grupa ( Anita Šarkovska);

🔸Kārsavas vidusskolas TDK “Spryguļi” 1. – 2. kl. grupa un 3.- 4. kl. grupa (vad. Agnese Medne);

🔸 Kārsavas vidusskolas TDK “Spryguļi” 5.- 9. kl. grupa un 10.- 12. kl. grupa (vad. Valentīna Kirsanova);

🔸 Ludzas pilsētas vidusskolas deju kolektīvs “ŽIKS” 1.kl., 2.kl., 3.- 4.kl grupas (vad. Ļuba Šantare);

🔸 Ludzas Mūzikas pamatskolas deju kolektīvs “Atvasītes” 2. – 3. kl. grupa 4. kl. grupa un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Žeperi” 5. – 9. kl. grupa ( Sarmīte Stapule);

🔸 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra pulciņš “Tērpi un aksesuāri” un sk. Ruta Zviedre.

Pasākumu vadīja Vanda Zulina un Kristers Zviedris.

Sakām lielu paldies deju kolektīvu vadītājiem, skolotājiem, kolektīvu pavadītājiem, pulciņa “Tērpi un aksesuāri” skolotājai un radošo darbnīcu vadītājām – Inārai Mikažānei, Intai Strodei, Annemarijai Dobrovoļskai, Solvitai Binovskai, Endijai Medveckai, Ligitai Karvalei, Ilzei Locei, Zojai Cvetkovai, Svetlanai Rimšai, Sabīnei Sedļerovai, Ērikai Čerņavskai – Mikučai, Olitai Baklānei, brīvprātīgajām – Anastasijai Groševai un Mārai Gutānei, kā arī pasākuma vadītājiem! Īpašs paldies Ludzas kultūras nama skaņu režisoram Aigaram Melnim.

Uz tikšanos nākamgad!

Foto: Nataļja Losāne