Aizritējis mūsdienu deju grupu festivāls “Laikam līdzi”


9. septembrī Mērdzenes Kultūras Namā norisinājās Ludzas novada mūsdienu deju grupu festivāls “Laikam līdzi”, kurā piedalījās kolektīvi no Ludzas, Kārsavas, Pildas, Mežvidiem un Ciblas. Šāda veida festivāls novadā notika jau otro gadu.

Festivālā piedalījās Ludzas novada BJC grupas: “Petit” ar deju “Fashion girl”, “Dance Express” ar deju “Skumju smagums” un “Fouette” “Saulriets”. Kopumā – 19 dalībnieces.

Sirsnīgs paldies visām dalībniecēm un deju grupu vadītājai Oksanai Štrauhai par savu ieguldījumu, centību un skaistajiem priekšnesumiem!

Liels paldies festivāla organizatoriem, vadībai un vecākiem par atbalstu!

Deja “Skumju smagums” (Dance Express)

Deja “Fashion Girl” (Petit)

Deja “Saulriets” (Fouette)