Aizritējis jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”!

3.novembrī, Rīgā, VEF kultūras pilī notika skolu jaunatnes jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”. Starp 47 dejām, ko piedāvāja 25 horeogrāfi, bija skolotājas S. Stapules 3 dejas: “Dari dari” (dejoja Ludzas novada BJC DK “Žeperi” jaunākā grupa), “Abi labi” (dejoja “Žeperi” vecākā grupa) un “Braucamais gobols” (dejoja Ludzas Mūzikas pamatskolas deju kolektīvs “Atvasītes” 3.-4. klase kopā ar Ludzas BJC deju kolektīvu “Žeperi” vecāko grupu). Konkursu vērtēja VISC izveidota žūrija: Rita Spalva, Jānis Purviņš, Edīte Ābeltiņa. Lieliem un maziem dejotājiem tā bija lieliska pieredze, sava darba izvērtējums, jauni iespaidi, pozitīvas emocijas un neaizmirstams piedzīvojums, kā arī motivācija turpmākam darbam.

Paldies vecākiem un pedagogiem par atbalstu!