Pasākums “Latgles toņi un pustoņi”

20. aprīlī, Daugavpilī rīkotais pasākums “Latgles toņi un pustoņi” pulcināja bērnus un jauniešus no dažādām Latgales pilsētām. Arī no Ludzas novada BJC audzēkņi un skolotāji devās uz šo 2. kārtas konkursu – pasākumu, lai modes skatē demonstrētu pulciņos šūdinātos tērpus, apskatītu radošo mākslas darbu izstādi, kā arī iepazītu Daugavpils inovāciju centru, kur laika izjūtas pzūd…un gribas atgriezties vēl un vēl.

Paldies pasākuma organizatoriem par brīnišķīgo svētku sajūtu, ko viņi dāvāja mums!

Latgales novadu konkursa “Latgales toņi un pustoņi” 2. kārta ir noslēgusies.

Esam lepni un gandarīti par šī konkursa žūrijas vērtējumu!

Ludzas novada laureātu darbi, kuri izvirzīti uz Rīgu, konkursa 3. kārtu

tērpu kolekcija “Notikums” sk. R.Zviedre

– “Ludzas vecpilsēta” Ketija Locova 3.kl. sk. I.Mikažāne

– “Ludzas baznīca”, “Ceļā uz dziesmu svētkiem” Emīlija Brice 3.kl. sk. I.Mikažāne

– “Zivis mākslinieces”- āra ekspozīcija, kolektīvs darbs

Paldies visiem 2. kārtas kongursa dalībniekiem un viņu skolotājiem- Intai Strodei, Ilzei Locei, Zojai Cvetkovai, Rutai Zviedrei, Annamrijai Dobrovoļskai, Endijai Medveckai, Guntai Naglei

Ludzas novada BJC vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas metodiķe I.Mikažāne, 29485491