“4Update” jeb Atjaunošana kādreizējiem 4 novadiem

Biedrībai “KIRA” šis gads ir darbīgs – tika īstenoti vairāki projekti, kā arī tiek uzsākti  jauni – kā piemēram, jauniešu projekts “4Update”, kura mērķis ir sniegt atbalstu jaunizveidotā Ludzas novada jauniešu ar ierobežotām iespējām iniciatīvu un aktivitāšu īstenošanai, kas veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošināt vienlīdzīgas jauniešu iespējas visā apvienotā novada teritorijā un sekmēt to aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, kā arī piederību novadam.

Projekta mērķgrupa: Novada jaunieši vecumā 16-25 gadiem, tai skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām (jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie, ekonomiskie šķēršļi un ar kultūru atšķirībām).

Kas tiks sagaidīts no projekta?

Projekta darba grupas izveide, saliedēšanās un izpētes aktivitātes, kas veicinātu piederības sajūtu jaunizveidotajam novadam un mazinātu dalīšanos vēsturiskajās teritorijās, īsu video materiālu izveide, kas atainoto unikālās vietas un iespējas visā novada teritorijā.

Projekta sadarbības partneri:

Ludzas novada pašvaldība un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs – telpu nodrošinājums, transporta risinājumi aktivitāšu apmeklēšanai.

“Kārsavas novada jauniešu centrs Pūga”, Kārsavas kultūrvēstures centrs “Līču mājas”, Ludzas jauniešu klubs “Lietussargs”, biedrība “Strauts”, Zilupes Jauniešu iniciatīvu grupa – atbalsts aktivitāšu nodrošināšanā savā teritorijā.

Biedrība “LOBS” – tehniskās video nodarbības videogrāfa vadībā, grupu koučings.

Projekta īstenošanas laiks: 19.08.2022. – 18.03.2023.

Projekta finansējums: 6997,71 EUR

Informāciju sagatavoja: projekta vadītāja Solvita Binovska

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas

2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros